Home »

 

Simulări Examene Naţionale 2024

 

Repartizare proba E.c –  Marți 16.04.2024

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

EXTRAS din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

 „Art.24 (1) Accesul candidaților în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30.

 Art. 56 – (1) Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei

(2) Se interzice candidaților sa pătrundă în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pentru scris se va folosi doar PIX SAU STILOU DE CULOARE ALBASTRĂ.

Asistenții vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.”

Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat

15 aprilie  2024– proba scrisă  E(a)–Limba și literatura română

16 aprilie  2024 – proba scrisă E(c) – Matematică sau Istorie

17 aprilie  2024 – proba scrisă E(d) – Proba  la alegere a profilului și specializării

Procedură Operațională cu privire la asigurarea condițiilor egalizării de șanse