Home »

 

Baza Materială

 

Colegiul Naţional Elena Cuza din Craiova se întinde pe o suprafaţă de 8600 mp, fiind format din 5 clădiri cu 47 săli de clasă moderne, dotate cu material didactic corespunzător, două laboratoare de fizică, două laboratoare de chimie, trei cabinete media dotate cu 120 calculatoare, două cabinete de limba româna, un cabinet de matematică, un laborator de desen, un laborator de geografie, un cabinet de istorie, un laborator de limbi străine, un laborator de biologie, un amfiteatru cu un număr de 280 locuri, o baza sportiva cu 3 săli de sport si un teren în aer liber.

Colegiul Naţional Elena Cuza beneficiază de o sala de festivităţi de 300 de locuri.
Colegiul Naţional Elena Cuza beneficiază de asemenea de o bibliotecă dotată cu peste 40.000 de volume si o sala de lectura.
Colegiul nostru beneficiază de doua cabinete medicale pentru medicina generala, stomatologie si o sala de refacere, deservite de doi medici şi doua asistente.
Resursele materiale de care beneficiaza aceasta unitate de învatamânt atesta eficienta organizare a colegiului, structura sa moderna si preocuparea permanenta pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.

 

 

Bază materială în anul 2015 – 2016

În anul şcolar 2014-2015, au fost efectuate lucrări de reabilitare a următoarelor spaţii şcolare:

  • 6 săli de clasă situate la parterul şi etajul 1 din clădirea principală;
  • 3 laboratoare de informatică, sala albastră (cabinetul de limbi moderne),  laboratorul de chimie, laboratorul de biologie ;
  • 5 săli de clasă situate la etajul 2 din clădirea principală;
  • cancelaria, 2 birouri adiministrative (serviciu secretariat şi serviciu contabilitate), 2 cabinete directori, 1 cabinet psihopedagogic.