Home »

 

Înscriere învăţământ primar 2022-2023

 

Listă admiși clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

1.Scurt Istoric

Instituţie de prestigiu a învatamtântului doljean şi naţional, Colegiul Naţional „Elena Cuza”  a fost înfiinţat în 1833 având numele „Pensionul de fete Lazaro-Otetelişanu” – prima Şcoală de fete din ţară. Denumirea Şcolii se schimbă periodic :

– în 1864            –   Şcoala Normală de fete din Oltenia

– în 1883           –   Institutul Pedagogic de fete

– în 1893            –   Şcoala Normală de învăţătoare

– din 1901          –   Şcoala Secundară de gradul I

– din 1905          –   Liceul de fete “Elena Cuza”

Dupa război această instituţie are mai multe denumiri: „Şcoala medie Nr.3”, „Liceul real-umanist”, „Liceul de filologie-istorie”. Din 1990 liceul şi-a reluat denumirea de „Elena Cuza”, iar din 1998 aceasta unitate de învatamânt primeste denumirea de „Colegiul Naţional Elena Cuza”.

Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută în așa fel încât procesul instructiv – educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.

Activitatea managerială, dinamica și creatoare, asigură o bună desfășurare a activității didactice, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și creează un climat propice dezvoltării personalității elevilor noștri.

Cadrele didactice ale școlii beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experienţă, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfăşurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri la testările naţionale şi olimpiadele şcolare.

Elevii noștri, ambițioși si pasionați de învăţătură, obțin an de an, rezultate excepționale la concursurile școlare, concursurile sportive și olimpiade.

Activităţile extracurriculare completează conținutul instruirii si educației si sunt organizate in funcție de interesele elevilor, având o influenta benefica in dezvoltarea copiilor  si un conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum si caracter recreativ.

Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învăţământ de calitate.

2. Colegiul Naţional Elena Cuza are aprobat, pentru anul şcolar 2022 – 2023, un număr de 3 clase pregătitoare, regim tradițional.

Arondarea străzilor și locuințelor din municipiul Craiova la unitățile cu nivel de învățământ primar

Relaţii suplimentare la numerele de telefon 0351170381, 0351412041, e-mail: colegiu@elenacuza.ro.

3. Metodologie privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023           

4. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023       

5. Informare prelucrare date cu caracter personal

6. Model cerere înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

7. Procedură privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare

8. Declarație pe propria răspundere înscriere clasa pregătitoare 2022

9. Informații utile pentru părinți

Pentru înscriere, părinţii trebuie să prezinte următoarele documente:

COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL ÎNSCRIS;

DOVADĂ VACCINĂRI COPIL ÎNSCRIS;

COPIE CARTE  IDENTITATE AMBII PĂRINŢI;

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ ÎNCREDINȚARE MINOR DACĂ ESTE CAZUL

RECOMANDARE ELIBERATĂ DE GRĂDINIȚĂ(copii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2022-31.12.2022) DACĂ ESTE CAZUL;

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ  (copii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2022-31.12.2022 și nu au frecventat gradinița/s-au întors din străinătate) DACĂ ESTE CAZUL;

1 FOLIE;

Termen limită de depunere a cererilor de înscriere: 10.05.2022, ora 13.00

Criterii Specifice departajare

Documentele pot fi trimise și on-line, scanate, la adresa de e-mail pregatitoare2021@elenacuza.ro 

6. TelVerde județean

Pagina Ministerului Educației Naționale referitoare la Înscrierea în Învăţământul Primar pentru anul şcolar 2022-2023

– Numărul de TelVerde pentru a obține informații privind înscrierea în învățământul primar este

0 800 816 251 – Apel Gratuit Inspectoratul Școlar Județean Dolj