Home »

 

Olimpiada Județeană de Istorie

 

 

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR
LA OLIMPIADA NAȚIONALA DE ISTORIE
LOC DE DESFĂŞURARE OLIMPIADĂ
COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA”

18.03.2023

Eventualele contestații se depun luni 20.03.2023 între orele 10.00 – 12.00 pentru clasele IX-XII și 10.00-14.00 pentru clasa a VIII-a

Criterii de departajare
• După afișarea contestațiilor, în situația existenței a cel puțin doi elevi care s-au clasat pe locul I la etapa județeană, cu note egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem.
• În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute la subiectul/itemul/cerința cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem
• Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor menționate, elevii vor participa la o probă de baraj.
Acordarea premiilor și a mențiunilor
• La etapa județeană a olimpiadei de istorie, ierarhia concurenților în vederea premierii, se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute.
• Grila de acordare a premiilor va fi stabilită de Comisia Județeană, respectându-se ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute, precizările Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, respectiv ale Regulamentului specific
• În conformitate cu Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de istorie nr 25041/07.02.2023, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu (VIII, IX, X, XI, XII), punctajul minim obținut la etapa județeană: 85 de puncte (nota minimă obținută – 8,50).
• În urma realizării clasamentului național pe disciplină, se va stabili eventuala participare a elevilor pe locurile suplimentare (23 locuri la nivel național), în funcție de punctajul obținut.

Proba scrisă la etapa județeană va dura 3 ore.
Elevii au voie să părăsească sala de examen și să predea lucrarea după cel puțin o oră și jumătate.
Elevii nu vor putea să iasă cu subiectele din sală.

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE FINALE

REZULTATE INIȚIALE

SUBIECTE CLASA A VIII-A

SUBIECTE CLASA A IX-A

SUBIECTE CLASA A X-A

SUBIECTE CLASA A XI-A

SUBIECTE CLASA A XII-A

BAREM CLASA A VIII-A

BAREM CLASA A IX-A

BAREM CLASA A X-A

BAREM CLASA A XI-A

BAREM CLASA A XII-A

REPARTIZARE