Home »

 

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

FAZA JUDEȚEANĂ,

COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA”, 11.03.2023

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

a) Ora de începere a probei scrise a Olimpiadei de Științe Socio-Umane din județul Dolj, etapa județeană, la toate disciplinele, în anul școlar 2022-2023, este 14:00. Proba scrisă are durata de 2 ore, din momentul primirii subiectelor pentru pentru elevii de la disciplina Educație civică (ciclul primar) și disciplina Educație socială (ciclul gimnazial) și de 3 ore pentru elevii de la disciplinele Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie (ciclul liceal) .

– Elevii surprinşi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul desfăşurării probei, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseşte în aceiaşi mod.

– În situaţia în care frauda este dovedita după evaluarea lucrării, nota obţinută prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1 (unu).

– Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se sancţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

REZULTATE INIȚIALE    

REZULTATE FINALE

EVENTUALELE CONTESTAȚII SE DEPUN LUNI 13.03.2023 ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NAȚIONAL ELENA CUZA. 

VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR SE POATE FACE ÎN INTERVALUL 13,00-14,00

 

SUBIECTE ECONOMIE

SUBIECTE EDUCAȚIE CIVICĂ

SUBIECTE EDUCAȚIE SOCIALĂ

SUBIECTE FILOSOFIE

SUBIECTE LOGICĂ

SUBIECTE PSIHOLOGIE

SUBIECTE SOCIOLOGIE

BAREM ECONOMIE

BAREM EDUCAȚIE CIVICĂ

BAREM EDUCAȚIE SOCIALĂ

BAREM FILOSOFIE

BAREM LOGICĂ

BAREM PSIHOLOGIE

BAREM SOCIOLOGIE