Home »

 

Înscriere examen clasa a V-a intensiv

 

Înscriere examen clasa a V-a intensiv

 

În atenţia candidaţilor

la examenul de competenţă lingvistică

pentru admiterea în clasa a V a cu program intensiv

de predare a limbii engleze, an şcolar 2021-2022

 

REZULTATE FINALE

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE INIȚIALE

ANUNȚ AFIȘARE REZULTATE

 

Colegiul Național „Elena Cuza” a prevăzut în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 un număr de 2 clase a V a cu program intensiv de predare a limbii engleze (44 locuri).

            Doritorii se pot înscrie :

  • Direct la învăţătorii claselor a IV a pentru candidaţii din şcoală ;
  • La secretariatul C.N. “Elena Cuza” , pentru candidaţii din afara şcolii, pe baza următoarelor documente:

–          Adeverinţă de elev;

–          Copie C.N. elev;

–          Copie C.I. părinte /tutore legal (+ act doveditor);

–          Cerere tip(vezi anexa la prezentul anunţ).

Înscrierile au loc în perioada 14.06.2021-23.06.2021;

Examenul se desfăşoară pe data de 02.07.2021 orele 10,00 şi constă într – o probă scrisă cu durata de 50 minute (vezi model pe site-ul Colegiul Național „Elena Cuza”)

În cazul în care pe ultimul loc admisibil se află mai mulţi elevi cu punctaj egal sunt declaraţi admişi toţi, fără a se depăşi numărul maxim de elevi pe clasă prevăzut de Legea 185/20.08.2020.

În situaţia în care este necesară departajarea, criteriile specifice stabilite  în C.A. al unităţii de învăţământ sunt:

  1. Nota obţinută la proba scrisă – subiectul de compoziţie;
  2. Certificarea competenţelor lingvistice la un examen cu recunoaştere internaţională;
  3. Premii şi diplome obţinute la diferite concursuri de limbă engleză;
  • Afişarea rezultatelor :06.07.2021 – ora 12,00
  • Periodă contestaţii : 06.07.2021- orele 12,00-17,00
  • Afişarea rezultatelor finale :07.07.2021 – ora 14,00

 

Anunțul de organizare

Cerere tip de înscriere

Procedura operațională de organizare a examenului 

Modele de subiecte