Home »

 

„Adolescența în Oglinzi Paralele”

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE

„ADOLESCENŢA ÎN OGLINZI PARALELE”

EDIŢIA A V-A

CRAIOVA, 2016-2017

Aprobat CAERI 2017, pozitia 234

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1.      PRECIZĂRI GENERALE

Concursul interjudeţean de creaţie „Adolescenţa în oglinzi paralele”  se adresează elevilor de liceu, de la licee, palate şi cluburi ale copiilor şi se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

 

 1. Concurs de pictură şi desen
 2. Concurs de fotografie
 3. Concurs de creaţie literară
 4. Concurs de discursuri oratorice

 

Lucrările înscrise în concurs, indiferent de secţiune, vor trata tema „Adolescenţa”, plecând de la următorul citat: „…acum, raţiunea vieţii noastre e alta – să ne desăvârşim, să explorăm, să fim liberi!” (Richard Bach, Pescăruşul Jonathan Livingston)

 

 

2.PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR

 

SECȚIUNILE I ŞI II

Materialele trimise trebuie să nu mai fi fost premiate la alte concursuri.

 • Materialele trebuie să fie exclusiv de concepţie proprie.
 • Un elev poate trimite maximum două lucrări/ secţiune, care să ilustreze interpretarea personală a citatului lui Richard Bach. Pe fiecare lucrare, pe verso, se vor trece numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul, judeţul şi numele profesorului coordonator. Lucrările vor fi trimise prin poştă, iar înscrierea se va face prin fişa de participare (Anexa 2), trimisă pe adresa de  e-mail a concursuluia dolescenta2015@yahoo.com
 • Fotografiile vor avea formatul 13×18, color sau alb-negru.
 • Termenul de trimitere a fişei de participare, precumşi a lucrărilor, prin e-mail este 15 mai 2017.
 • Nu se percepe taxă de organizare.
 • Participanţii vor trimite, prin poştă şi un plic format A4, autoadresat şi timbrat corespunzător, pentru a primi diplomele. Adresa de corespondenţă este: Colegiul Naţional „Elena Cuza”, str. Mihai Viteazul, nr. 12, Craiova, 200417, Dolj, in attn. prof. Emilia Burlan
 • Lucrările, participante sau neparticipante la concurs (în cazul nerespectării condiţiilor prezentului Regulament) nu se returnează autorilor.

 

SECŢIUNILE III ŞI IV

 • Materialele trimise trebuie să nu mai fi fost premiate la alte concursuri.
 • Materialele trebuie să fie exclusiv de concepţie proprie.
 • Un elev poate participa cu o singură lucrare/ secţiune.
 • Lucrările vor fi trimise prin e-mail, iar înscrierea se va face prin fişa de participare (Anexa 2), trimisă pe adresa de e-mail a concursului adolescenta2015@yahoo.com
 • Termenul de trimiterea fişei de participare, precumşi a lucrărilor, prin e-mail este 15 mai 2017.
 • Nu se percepe taxă de organizare. Participanţiivortrimite, prinpoştăşiunplic format A4, autoadresat şi timbrat corespunzător, pentru a primi diplomele. Adresa de corespondenţă este: Colegiul Naţional „Elena Cuza”, str. Mihai Viteazul, nr. 12, Craiova, 200417, Dolj, in attn. prof. Marinela Calangiu/ prof. Aurelia Rădoi
 • Norme de redactare a lucrărilor: Fiecare participant va trimite o lucrare de maximum 2 pagini, în format Word (Times New Roman 12; Line Spacing 1,5, Justified) cu tema precizată în regulament.
 • Lucrările, participante sau neparticipante la concurs (în cazul nerespectării condiţiilor prezentului Regulament) nu se returnează autorilor.

 

 

 1. 1.      JURIZAREA ŞI PREMIEREA

Lucrările vor fi evaluate de Comisia de evaluare, constituită cu această ocazie, în perioada 19-20 mai 2017.

În urma evaluării lucrărilor, Comisia de evaluare va stabili ierarhiile, pentru fiecare din cele patru secţiuni, după cum urmează: Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni (25% din numărul total de participanţi pe secţiune), Premii speciale (în funcţie de criterii stabilite de Comisia de evaluare).

Elevii şi profesorii premiaţi vor primi diplome, iar profesorii coordonatori, adeverinţe de participare. De asemenea, toţi elevii vor primi diplome de participare. Listapremianţilor va fi pusă la dispoziţie pe site-ul şcolii www.elenacuza.ro şipe site-ul ISJ Dolj, www.isjdolj.ro , până la data de 15 iunie 2017.

Nu se admit contestaţii.

Nu se percepe taxă de participare.

 

Invitație de participare

 

Detalii și fișa de înscriere se pot descărca de aici