Home »

 

Hotărâri C.A. 2017

 

Hotărârea nr. 1 – Recuperare programă după suspendarea cursurilor din 9 si 10 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 2- Numire profesori diriginţi

Hotărârea nr. 3- Aprobare proiect de buget 2017

Hotărârea nr. 4 – Aprobare fişă de autoevaluare personal nedidactic

Hotărârea nr. 5 – Aprobare Comisie de organizare şi desfăşurare a simulărilor Examenelor Naţionale 2017

Hotărârea nr. 6 – Aprobare detaşare în interesul învăţământului Achim Georgeta

Hotărârea nr. 7 – Aprobare acordare spor de stabilitate Lascu Oana

Hotărârea nr. 8 – Aprobare tarife închiriere camere de microhotel

Hotărârea nr. 9 – Avertisment profesor diriginte

Hotărârea nr. 10 – Aprobare pachete CDS

Hotărârea nr. 11 – Aprobare întregire normă didactică

Hotărârea nr. 12 – Menținere pensionari în activitate ca titulari

Hotărârea nr. 13 – Modificare Plan de Școlarizare an 2017 – 2018

Hotărârea nr. 14 – Recomandare efectuare asistențe la clasa a X-a C

Hotărârea nr. 15 – Aprobare Proiect Plan de Încadrare pentru anul 2017-2018

Hotărârea nr. 16 – Aprobare transferuri elevi

Hotărârea nr. 17 – Aprobare concediu fără plată pentru studii

Hotărârea nr. 18 – Aprobare transferuri elevi

Hotărârea nr. 19 – Aprobare taxe și contribuții pentru activități desfășurate în colegiu

Hotărârea nr. 20 – Aprobare completare mobilier secretariat, contabilitate și cantină

Hotărârea nr. 21 – Acordare ore în regim de plata cu ora

Hotărârea nr. 22 – Aprobare criterii specifice înscriere clasa pregătitoare

Hotărârea nr. 23 – Aprobare criterii specifice transfer/pretransfer consimţit

Hotărârea nr. 24 – Aprobare închiriere servicii de pază Corp B

Hotărârea nr. 25 – Aprobare burse sociale şi de studiu semestrul al II-lea

Hotărârea nr. 26 – Aprobare concediu prenatal

Hotărârea nr. 27 – Aprobare colaborare cu firma Fort Security Craiova

Hotărârea nr. 28 – Acord transfer restrângere

Hotărârea nr. 29 – Calificativ parţial Ocheşel Mariana Cristina

Hotărârea nr. 30 – Aprobare listă copii clasa pregătitoare, an şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 31 – Acordare acorduri pretransfer consimţit

Hotărârea nr. 32 – Aprobare constituire comisii examene 2016-2017

Hotărârea nr. 33 – Acordare continuitate la detaşare

Hotărârea nr. 34 – Constituire comisie de recunoaştere şi echivalare limbi moderne

Hotărârea nr. 35 – Aprobare perioade desfăşurare examene de corigenţe şi diferenţe

Hotărârea nr. 36 – Aprobare rectificare bugetară

Hotărârea nr. 37 – Aprobare închiriere teren de sport

Hotărârea nr. 38 – Aprobare prelungire detaşare

Hotărârea nr. 39 – Aprobare documentaţie SEAP

Hotărârea nr. 40 – Anulare sancţiune de mustrare

Hotărârea nr. 41 – Aprobare comisii examene de corigenţe şi diferenţe

Hotărârea nr. 42 – Aprobare înfiinţare comisie de cercetare disciplinară

Hotărârea nr. 43 – Propunere suspendare participare examen bacalaureat

Hotărârea nr. 44 – Aprobare criterii transfer elevi

Hotărârea nr. 45 – Aprobare detaşare în interesul învăţământului

Hotărârea nr. 46 – Aprobare concediu fără plată

Hotărârea nr. 47 – Aprobare prelungire suspendare contract

Hotărârea nr. 48 – Aprobare plata cu ora

Hotărârea nr. 49 – Aprobare punctaje cadre didactice şi didactice auxiliare

Hotărârea nr. 50 – Aprobare detaşare în interesul învăţământului

Hotărârea nr. 51 – Aprobare taxe/contribuţii pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 52 – Aprobare responsabili catedre şi comisii metodice

Hotărârea nr. 53 – Aprobare CDŞ şi orarul şcolii pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 54 – Aprobare criterii specifice burse şcolare

Hotărârea nr. 55 – Aprobare Plan Managerial

Hotărârea nr. 56 – Aprobare detaşare în interesul învăţământului

Hotărârea nr. 57 – Aprobare comisie de examen

Hotărârea nr. 58 – Aprobare măsuri de prevenţie a accidentelor ore educaţie fizică

Hotărârea nr. 59 – Aprobare burse pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 60 – Aprobare RAEI

Hotărârea nr. 61 – Aprobare cheltuieli naveta cadru didactic

Hotărârea nr. 62 – Transformare post secretar

Hotărârea nr. 63 – Amenajare sală de clasă

Hotărârea nr. 64 – Aprobare Plan de Şcolarizare

Hotărârea nr. 65 – Constituire Comisie de selecţionare documente

Hotărârea nr. 66 – Aprobare cereri burse

Hotărârea nr. 67 – Aprobare Proiect de buget 2018

Hotărârea nr. 68 – Aprobare decontare naveta profesor