Home »

 

Bacalaureat 2023

 

ANUNȚ

 

  • Referitor la vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie

Având în vedere Procedura nr. 27431/04.05.2023 privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2023, vă facem cunoscut următorul calendar:

10-11 iulie 2023, orele 11.00-15.00 – Depunerea/transmiterea prin mijloace electronice a cererilor prin care se solicită vizualizarea lucrărilor la unitatea de învățământ care a fost centru de examen sau pe adresa de email colegiu@elenacuza.ro.

18-19 iulie 2023      Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți la ISJ Dolj, după un program orar care va fi anunțat ulterior.

 

 

EXTRAS din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

 

Art.24(1)Accesul elevilor în sălile de clasă este permis între orele 7.30 – 8:30.

(2) Se interzice candidaților sa pătrundă în sala de examen cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Asistenții vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

 

EXTRAS din O.M.E nr. 5.242/31 august 2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023

 

 

ART. 11

(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare aobiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la în sala stabilită de comisia alin. (1) de bacalaureatîn acest scop nu sunt primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sauîncălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile deexamen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale carear putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3)-(5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi numai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen“, fără posibilitatea recunoaşterii, însesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare acompetenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuniale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen“ nu mai audreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără aprimi subiectele. Candidaţii primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinatdesfăşurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sun tinterzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea etapelor menţionate la alin. (9), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăses cprevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că au luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

 

PROBELE SCRISE  ÎNCEP LA ORA 9,00:

 26IUNIE2023 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- E.a)

27IUNIE 2023– PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI – E.c)

28 IUNIE 2023 – PROBALA ALEGERE A PROFILULUI ŞI SPECIALIZĂRII – PROBA E.d)