Home »

 

Achiziţii Publice

 

Achiziționare autovehicul pentru Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova

COD CPV: 34100000-8 – Autovehicule

INFORMATII GENERALE
Persoana juridică achizitoare: Colegiul Național „Elena Cuza”, strada Mihai Viteazul, nr. 12, Craiova, Dolj, cod fiscal 5046980, telefon 0351412040, 0351170381, fax 0251416353, e-mail colegiu@elenacuza.ro, reprezentant prof. Liviu Cotfasă, telefon 0724487784, e-mail director@elenacuza.ro, persoană de contact, analist Nițescu Mihai Cătălin, telefon 0732630388, e-mail administrator@elenacuza.ro.
Denumirea achiziției: Achiziționare autovehicul pentru Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova
Valoare maximă achiziție: 58.800 LEI fără TVA (sau echivalent EURO la cursul BNR)
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.
Oferta financiară și tehnică se trimite pe adresa de e-mail colegiu@elenacuza.ro până pe data de 07.10.2019, ora 16.00, contractul urmând a fi finalizat prin achiziție directă din catalogul electronic al SICAP.

Eventualele clarificări vor fi trimise până pe data de 04.10.2019, ora 16.00 pe e-mailul colegiu@elenacuza.ro și pe fax 0251416353, răspunsurile urmând a fi trimise pe e-mailul solicitantului și postate pe site-ul colegiului, secțiunea Informații Publice, Achiziții Publice.

Alte informații: prof. Liviu Cotfasă, telefon 0724487784, e-mail director@elenacuza.ro, analist Nițescu Mihai Cătălin, telefon 0732630388, e-mail administrator@elenacuza.ro

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat de aici: