Home »

 

DELF ŞCOLAR

 

Colegiul Naţional Elena Cuza este centru regional pentru examenul DELF Şcolar, examen organizat împreună cu Institutul Francez din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Delful şcolar (Diplôme Elémentaire de Langue Française Scolaire) este o diplomă de limbă franceză creată şi eliberată de statul francez special pentru elevii din liceele acelor ţări care au semnat convenţii cu CIEP Sèvres pentru astfel de certificări lingvistice.
Delful şcolar se înscrie în sfera mai largă a diplomelor de DELF/DALF, având exact acelaşi mod de desfăşurare, cu singura diferenţă că subiectele sunt adaptate lumii şi preocupărilor tinerilor de vârstă şcolară.
Delful şcolar este organizat pe 4 nivele: A1 – nivel de descoperire; A2 – nivel intermediar (A1 şi A2 sunt specifice nivelului primar şi primei trepte a gimnaziului); B1 – nivel de trecere; B2 – nivel avansat (B1 şi B2 sunt specifice sfârşitului nivelului gimnazial şi claselor terminale ale nivelului liceal).
Delful şcolar se materializează într-o diplomă care certifică nivelul de limbă evaluat, o diplomă valabilă pe viaţă.
Această diplomă este recunoscută în întreg spaţiul European, în spaţiul francofon ea deschizând, atunci când vorbim despre nivelul B2, oportunitatea continuării studiilor academice în Franţa. Diploma este recunoscută şi cerută de universităţile franceze.

 

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE SESIUNEA MAI 2015: 04.04.2015

 

Fisa inscriere DELF sesiune mai 2015

 

TAXA SE FACE PENTRU:

INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMANIA-TIMISOARA

CIF : 4605579

Cont in lei: RO 34 BRDE 360 SV 0746 806 3600, BRD-GSG Timisoara, SWIFT : BRDEROBU

Adresa: Bd. C.D. Loga nr 46, 300020 – Timisoara, 0256 490 544 / 201 453

Înscriere examene DELF pentru elevul ………………………………………………. (numele elevului candidat trebuie mentionat in momentul efectuarii platii prin transfer bancar)

A1                           125 RON

A2                           180 RON

B1                           255 RON

B2                           280 RON

Fişa de înscriere completată cu majuscule şi dovada achitării taxei de înscriere la contul mai sus menţionat se vor trimite prin mail la

amerdan54@yahoo.com şi veronica.cristodorescu@institutfrancais.ro

 

Pentru susţinerea probelor examenului la care sunteţi înscris(ă), vă rugăm să vă prezentaţi cu 30 de minute înainte de ora indicată, la Colegiului Naţional “Elena Cuza”, str. Mihai Viteazul, nr 12, Craiova.

 

SÂMBĂTĂ, 9 mai:

                                          DELF A1: SCRIS : 9:00-10:20           ORAL : cf. listelor afişate în data de 7 mai la avizierul şcolii

                                          DELF B1: SCRIS : 11:00-12:45           ORAL : cf. listelor afişate în data de 7 mai la avizierul şcolii

DUMINICĂ, 10 mai:                                         

                                         DELF A2:   SCRIS : 11:30-13:10          ORAL : cf. listelor afişate în data de 7 mai la avizierul şcolii

                                         DELF B2: SCRIS : 8:30-11:00             ORAL : cf. listelor afişate în data de 7 mai la avizierul şcolii

 

 1/ Începând de joi 7/05/2015 (ora 15:00) puteţi consulta listele afişate pe site-ul http://www.institutfrancais.ro/ și în incinta Colegiului Naţional “Elena Cuza” pentru planificarea probelor scrise si orale (săli, ore).

 2/ Accesul în sala de examen se va face pe baza unui act de identitate cu fotografie (buletin, paşaport sau carnet de elev, pentru candidaţii sub 14 ani).

 3/  Pentru probele scrise, accesul în sală nu este permis după începerea  examenului (prima probă este cea de ascultare a unui document audio).

 4/  Eventualele modificări de program vor fi comunicate telefonic.

5/  Modele de subiecte pot fi găsite pe site-ul : http://www.ciep.fr/delfdalf/sujet.php