Home »

 

DELF ŞCOLAR

 

Colegiul Naţional Elena Cuza este centru regional pentru examenul DELF Şcolar, examen organizat împreună cu Institutul Francez din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Delful şcolar (Diplôme Elémentaire de Langue Française Scolaire) este o diplomă de limbă franceză creată şi eliberată de statul francez special pentru elevii din liceele acelor ţări care au semnat convenţii cu CIEP Sèvres pentru astfel de certificări lingvistice.
Delful şcolar se înscrie în sfera mai largă a diplomelor de DELF/DALF, având exact acelaşi mod de desfăşurare, cu singura diferenţă că subiectele sunt adaptate lumii şi preocupărilor tinerilor de vârstă şcolară.
Delful şcolar este organizat pe 4 nivele: A1 – nivel de descoperire; A2 – nivel intermediar (A1 şi A2 sunt specifice nivelului primar şi primei trepte a gimnaziului); B1 – nivel de trecere; B2 – nivel avansat (B1 şi B2 sunt specifice sfârşitului nivelului gimnazial şi claselor terminale ale nivelului liceal).
Delful şcolar se materializează într-o diplomă care certifică nivelul de limbă evaluat, o diplomă valabilă pe viaţă.
Această diplomă este recunoscută în întreg spaţiul European, în spaţiul francofon ea deschizând, atunci când vorbim despre nivelul B2, oportunitatea continuării studiilor academice în Franţa. Diploma este recunoscută şi cerută de universităţile franceze.

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE SESIUNE 2017

 

Sesiune DELF Elevi 20-21 mai 2017

Perioada de înscrieri: 20 martie-11 mai 2017

 

DELF

 

Inscrierea se face către o singură persoană, Veronica ARSENIE, Asistent lingvistic

Adresa-mail : veronica.arsenie@institutfrancais.ro

 

Inscrierea va fi validată în momentul în care se transmit în cadrul aceluiaşi e-mail atât fişa de înscriere completată, cât şi dovada plăţii.

Plata se poate efectua prin virament bancar, conform coordonatelor bancare de mai jos :

 

INSTITUT FRANCAIS DE BUCAREST

Nr. de înregistrare fiscală (NIF): 9000000032838

IBAN: RO45BRDE450SV01019604500

BRD-GSG Bucureşti, Sucursala MCC

SWIFT (dacă este cazul): BRDEROBU

 

! Este foarte important ca în spaţiul de observaţii care figurează pe documentul de înregistrare a plăţii să apară :

  • Timisoara CR
  • Numele candidatului
  • Nivelul examenului susţinut.

Exemplu: Timisoara CR,  Adina FLOREA, DELF B1.

Daca nu se primeşte convocarea cu o săptămână înainte de ziua examenelor, candidaţii sunt rugaţi să ne semnaleze acest lucru pentru a le putea transmite în timp util toate informaţiile în vederea susţinerii examenelor.

Pentru informaţii suplimentare

Colegiul National “Elena Cuza”, Craiova, Str. Mihai Viteazul, Nr.12

Responsabil centru DELF: prof. Luiza Stamate

Tel.: 0722986689, E-mail: stamateluiza@yahoo.com