Home »

 

DELF ŞCOLAR 2018

 

REPARTIZĂRI DELF, SESIUNEA 2018

REPARTIZARE PROBE ORALE

REPARTIZARE PROBE SCRISE

 

Colegiul Naţional Elena Cuza este centru regional pentru examenul DELF Şcolar, examen organizat împreună cu Institutul Francez din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Delf-ul şcolar (Diplôme Elémentaire de Langue Française Scolaire) este o diplomă de limbă franceză creată şi eliberată de statul francez special pentru elevii din liceele acelor ţări care au semnat convenţii cu CIEP Sèvres pentru astfel de certificări lingvistice.
Delful şcolar se înscrie în sfera mai largă a diplomelor de DELF/DALF, având exact acelaşi mod de desfăşurare, cu singura diferenţă că subiectele sunt adaptate lumii şi preocupărilor tinerilor de vârstă şcolară.
Delful şcolar este organizat pe 4 nivele: A1 – nivel de descoperire; A2 – nivel intermediar (A1 şi A2 sunt specifice nivelului primar şi primei trepte a gimnaziului); B1 – nivel de trecere; B2 – nivel avansat (B1 şi B2 sunt specifice sfârşitului nivelului gimnazial şi claselor terminale ale nivelului liceal).
Delful şcolar se materializează într-o diplomă care certifică nivelul de limbă evaluat, o diplomă valabilă pe viaţă.
Această diplomă este recunoscută în întreg spaţiul European, în spaţiul francofon ea deschizând, atunci când vorbim despre nivelul B2, oportunitatea continuării studiilor academice în Franţa. Diploma este recunoscută şi cerută de universităţile franceze.

DELF 2018

 

Pentru informaţii suplimentare

Fișa de înscriere poate fi descărcată de aici:

Detalii plată

Colegiul National “Elena Cuza”, Craiova, Str. Mihai Viteazul, Nr.12

 

Responsabil centru DELF: prof. Luiza Stamate

Tel.: 0722986689, E-mail: stamateluiza@yahoo.com