Home »

 

DELF ŞCOLAR 2019

 

Repartizare scris 

Repartizare oral

 

Colegiul Naţional Elena Cuza este centru regional pentru examenul DELF Şcolar, examen organizat împreună cu Institutul Francez din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Delf-ul şcolar (Diplôme Elémentaire de Langue Française Scolaire) este o diplomă de limbă franceză creată şi eliberată de statul francez special pentru elevii din liceele acelor ţări care au semnat convenţii cu CIEP Sèvres pentru astfel de certificări lingvistice.
Delful şcolar se înscrie în sfera mai largă a diplomelor de DELF/DALF, având exact acelaşi mod de desfăşurare, cu singura diferenţă că subiectele sunt adaptate lumii şi preocupărilor tinerilor de vârstă şcolară.
Delful şcolar este organizat pe 4 nivele: A1 – nivel de descoperire; A2 – nivel intermediar (A1 şi A2 sunt specifice nivelului primar şi primei trepte a gimnaziului); B1 – nivel de trecere; B2 – nivel avansat (B1 şi B2 sunt specifice sfârşitului nivelului gimnazial şi claselor terminale ale nivelului liceal).
Delful şcolar se materializează într-o diplomă care certifică nivelul de limbă evaluat, o diplomă valabilă pe viaţă.
Această diplomă este recunoscută în întreg spaţiul European, în spaţiul francofon ea deschizând, atunci când vorbim despre nivelul B2, oportunitatea continuării studiilor academice în Franţa. Diploma este recunoscută şi cerută de universităţile franceze.

 

 

Pentru informaţii suplimentare

 

Colegiul National “Elena Cuza”, Craiova, Str. Mihai Viteazul, Nr.12

Fișa de înscriere format doc

Fișa de înscriere format pdf

 

Sesiune DELF Elevi 18-19 mai 2019, Colegiul Naţional “Elena Cuza”- Craiova

Perioada de înscrieri: 4 martie–9 mai 2019

Înscrierea se face către o singură persoană, Veronica ARSENIE, Secretar de cursuri

Adresa-mail : veronica.arsenie@institutfrancais.ro

 

Înscrierea va fi validată în momentul în care se transmit în cadrul aceluiaşi e-mail atât fişa de înscriere completată, cât şi dovada plăţii şi o copie după actul de identitate / certificat de naştere.

Plata se poate efectua prin virament bancar, conform coordonatelor bancare de mai jos :

 

Institutul Francez din Romania – Timisoara

bd. C. D. Loga nr 46

Cont in lei: RO 34 BRDE 360 SV 0746 806 3600,

BRD-GSG Timisoara, SWIFT : BRDEROBU

! Este foarte important ca în spaţiul de observaţii care figurează pe documentul de înregistrare a plăţii să apară :

  • · Craiova
  • · Numele candidatului
  • · Nivelul examenului susţinut.

Exemplu: Craiova, Adina FLOREA, DELF B1.

Dacă nu se primeşte convocarea cu o săptămână înainte de ziua examenelor, candidaţii sunt rugaţi să ne semnaleze acest lucru pentru a le putea transmite în timp util toate informaţiile în vederea susţinerii examenelor.

Pentru informaţii suplimentare:

 

Colegiul National “Elena Cuza”, Craiova, Str. Mihai Viteazul, Nr.12

Responsabil centru DELF: prof. Luiza Stamate

Tel.: 0722986689, E-mail: stamateluiza@yahoo.com

 

TARIFE

Nivel Tarife pentru elevi
A1 170 lei
A2 245 lei
B1 325 lei
B2 355 lei

 

 

 Convocare_DELF_ro_mai   2019_Craiova.doc