Home »

 

Servicii de tipărire și de livrare vouchere de vacanță

 

Anunț – Achiziție Directă și Caiet de Sarcini

 

 

 

Descrierea contractului: Achiziționare SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ, conform cerințelor din documentația de atribuire, disponibilă pe site-ul – Colegiul Național „Elena Cuza”, – secțiunea Informații Publice, colegiu@elenacuza.ro
Valoarea totală estimată a contractului SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ, este de 1 leu fără TVA.

Condiții contract: Serviciile se vor achiziționa prin intermediul SEAP – catalogul electronic. Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul autorității contractante imediat după notificarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnării acestuia. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți.
Condiții de participare: înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www. e-licitatie.ro este obligatorie. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP.
Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: colegiu@elenacuza.ro și în catalogul electronic.
Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut.
Pentru identificare, oferta de preț se va publica în SEAP – Catalogul electronic sub denumirea : „VOUCHERE VACANȚĂ – JUDETUL DOLJ”.
Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut, în caz de egalitate se vor aplica criteriile din anunțul de publicitate
Termen limita de primire a ofertelor: 21.06.2018
Informatii suplimentare: Achizitia se va finaliza prin intermediul SEAP – Catalogul electronic. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul Colegiului Național Elena Cuza – secțiunea Informații Publice, www.elenacuza.ro. Asumarea cerințelor din caietul de sarcini se va realiza de către ofertant prin intermediul ofertei tehnice prezentate. De asemenea, eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări vor fi postate atașat anunțului respectiv.

Informații suplimentare: telefon 0351412040, fax: 0251416353, e-mail: colegiu@elenacuza.ro