Home »

 

Admitere învăţământ liceal 2017-2018

 

 

Admitere 2017 – rezolvare situaţii speciale

Listă repartizări absolvenţi clasa a VIII-a Colegiul Naţional “Elena Cuza”

Lista elevilor admişi la Colegiul Naţional Elena Cuza

 

 Ierarhia la nivel  judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a din Colegiul Naţional Elena Cuza

Legislaţie

ORDIN nr. 3794 din 26.04.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 – Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat (OMECS nr. 5077/2016) pentru anul școlar 2017-2018 (descarcă aici în format PDF).

ORDIN nr. 5077 din 31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 (descarcă aici în format PDF).

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 ( Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010)

Foarte Important:

În perioada 13 – 17 iulie 2017, absolvenţii depun, la unitaţile scolare la care au fost declaraţi admisi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

PROGRAM PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

Joi 13.07 – între orele 09,00 – 15,00

Vineri 14.07 – între orele 09,00 – 15,00

Sâmbătă 15.07 – între orele 09,00 – 12,00

Duminică 16.07 – între orele 09,00 – 12,00

Luni 17.07 – între orele 09,00 – 15,00
(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admisi în urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de învăţământ, pe baza urmatoarelor acte:
a) cererea de înscriere;

b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizata;

c) adeverinţă cu notele şi media generala obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

d) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

e) fisa medicala.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îsi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeţeană/a municipiului Bucuresti de admitere. Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.