Home »

 

Înscriere învăţământ primar 2020-2021

 

Pentru o mai bună cunoaştere a şcolii noastre pe data de 29.02.2020, în intervalul 10.30 – 12.30 se va organiza Ziua Porţilor Deschise. Prezentarea şcolii, vizitarea claselor, cunoaşterea cadrelor didactice care vor prelua clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021, vă vor ajuta să vă decideţi!

1.Scurt Istoric

Instituţie de prestigiu a învatamtântului doljean şi naţional, Colegiul Naţional „Elena Cuza”  a fost înfiinţat în 1833 având numele „Pensionul de fete Lazaro-Otetelişanu” – prima Şcoală de fete din ţară. Denumirea Şcolii se schimbă periodic :

- în 1864            -   Şcoala Normală de fete din Oltenia

- în 1883           -   Institutul Pedagogic de fete

- în 1893            -   Şcoala Normală de învăţătoare

- din 1901          -   Şcoala Secundară de gradul I

- din 1905          -   Liceul de fete “Elena Cuza”

Dupa război această instituţie are mai multe denumiri: „Şcoala medie Nr.3”, „Liceul real-umanist”, „Liceul de filologie-istorie”. Din 1990 liceul şi-a reluat denumirea de „Elena Cuza”, iar din 1998 aceasta unitate de învatamânt primeste denumirea de „Colegiul Naţional Elena Cuza”.

Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută în așa fel încât procesul instructiv – educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.

Activitatea managerială, dinamica și creatoare, asigură o bună desfășurare a activității didactice, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și creează un climat propice dezvoltării personalității elevilor noștri.

Cadrele didactice ale școlii beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experienţă, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfăşurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri la testările naţionale şi olimpiadele şcolare.

Elevii noștri, ambițioși si pasionați de învăţătură, obțin an de an, rezultate excepționale la concursurile școlare, concursurile sportive și olimpiade.

Activităţile extracurriculare completează conținutul instruirii si educației si sunt organizate in funcție de interesele elevilor, având o influenta benefica in dezvoltarea copiilor  si un conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum si caracter recreativ.

Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învăţământ de calitate.

Pentru o mai bună cunoaştere a şcolii noastre pe data de 29.02.2020, în intervalul 10.30 – 12.30 se va organiza Ziua Porţilor Deschise. Prezentarea şcolii, vizitarea claselor, cunoaşterea cadrelor didactice care vor prelua clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021, vă vor ajuta să vă decideţi!

2. Colegiul Naţional Elena Cuza are aprobat, pentru anul şcolar 2020 – 2021, un număr de 3 clase pregătitoare, una în regim de predare Step by Step – o alternativă pentru copilul dumneavoastră, program 8:30- 16:20, două cadre didactice, aceeaşi programă şcolară, masa de prânz la cantina şcolii.

Notă : Între orele 12.30 – 16.20 se desfășoară parteneriatul ”Călătorie în lumea cunoașterii” cu servirea mesei la cantina școlii, pentru cei interesaţi.


Arondarea străzilor și locuințelor din municipiul Craiova la unitățile cu nivel de învățământ primar
 

Relaţii suplimentare la numerele de telefon 0351170381, 0351412041, e-mail: colegiu@elenacuza.ro.

3. Metodologie privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021     

4. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

5. Informații utile pentru părinți

Pentru înscriere, părinţii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:

COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL ÎNSCRIS;

DOVADĂ VACCINĂRI COPIL ÎNSCRIS;

COPIE CARTE  IDENTITATE AMBII PĂRINŢI;

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ  DACĂ ESTE CAZUL;

1 FOLIE;

 LISTA DOCUMENTELOR DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE, DUPĂ CAZ:

ADEVERINȚE DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚILOR;

COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A BUNICILOR/RUDELOR CARE URMEAZĂ SĂ SE OCUPE DE COPIL;

ADEVERINȚE DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL BUNICILOR;

Program pentru evaluarea psiho-somatică (dacă este cazul).

Criterii Specifice departajare

Program de completare cereri

04.03.2020- 23.03.2020, de luni până vineri astfel:

luni – joi  în intervalul orar 08,00 – 18,00

vineri   în intervalul orar 08,00 – 17,00

PREZENȚA UNUI PĂRINTE ESTE OBLIGATORIE

6. TelVerde județean

Pagina Ministerului Educației Naționale referitoare la Înscrierea în Învăţământul Primar pentru anul şcolar 2020-2021

Procedură operațională privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare în anul 2020-2021

- Numărul de TelVerde pentru a obține informații privind înscrierea în învățământul primar este

0 800 816 251 – Apel Gratuit Inspectoratul Școlar Județean Dolj