Home »

 

Înscriere învăţământ primar 2019-2020

 

 

1.Scurt Istoric

Instituţie de prestigiu a învatamtântului doljean şi naţional, Colegiul Naţional „Elena Cuza”  a fost înfiinţat în 1833 având numele „Pensionul de fete Lazaro-Otetelişanu” – prima Şcoală de fete din ţară. Denumirea Şcolii se schimbă periodic :

- în 1864            -   Şcoala Normală de fete din Oltenia

- în 1883           -   Institutul Pedagogic de fete

- în 1893            -   Şcoala Normală de învăţătoare

- din 1901          -   Şcoala Secundară de gradul I

- din 1905          -   Liceul de fete “Elena Cuza”

Dupa război această instituţie are mai multe denumiri: „Şcoala medie Nr.3”, „Liceul real-umanist”, ”Liceul de filologie-istorie”. Din 1990 liceul şi-a reluat denumirea de „Elena Cuza”, iar din 1998 aceasta unitate de învatamânt primeste denumirea de „Colegiul Naţional Elena Cuza”.

Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută în așa fel încât procesul instructiv – educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.

Activitatea managerială, dinamica și creatoare, asigură o bună desfășurare a activității didactice, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și creează un climat propice dezvoltării personalității elevilor noștri.

Cadrele didactice ale școlii beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experienţă, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfăşurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri la testările naţionale şi olimpiadele şcolare.

Elevii noștri, ambițioși si pasionați de învăţătură, obțin an de an, rezultate excepționale la concursurile școlare, concursurile sportive și olimpiade.

Activităţile extracurriculare completează conținutul instruirii si educației si sunt organizate in funcție de interesele elevilor, având o influenta benefica in dezvoltarea copiilor  si un conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum si caracter recreativ.

Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învăţământ de calitate.

Pentru o mai bună cunoaştere a şcolii noastre pe data de 02.03.2019, în intervalul 9.30 – 12.00 se va organiza Ziua Porţilor Deschise.

2. Colegiul Naţional Elena Cuza are aprobat, pentru anul şcolar 2019 – 2020, un număr de 3 clase pregătitoare. Pentru cei ce doresc, Colegiul Naţional Elena Cuza organizează activităţi de tip afterschool, punând accent pe dezvoltarea personalităţii autonome a copilului şi pe obţinerea succesului şcolar. Copiii pot servi masa de prânz în cantina  modernizată a colegiului.


Arondarea străzilor și locuințelor din municipiul Craiova la unitățile cu nivel de învățământ primar
 

Relaţii suplimentare la numerele de telefon 0351170381, 0351412041, e-mail: colegiu@elenacuza.ro.

 

3. Metodologia privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020


4. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

5. Informații utile pentru părinți

Pentru înscriere, părinţii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:

Copie după actele de identitate ale părinţilor.

Copie certificat naştere copil.

Dovadă vaccinări.

Evaluarea psiho-somatică (dacă este cazul).

Programare evaluare psiho-somatică.

Criterii de departajare.

Criterii Specifice departajare.

6. TelVerde județean

Pagina Ministerului Educației Naționale referitoare la Înscrierea în Învăţământul Primar pentru anul şcolar 2019-2020

- Numărul de TelVerde pentru a obține informații privind înscrierea în învățământul primar este

0 800 816 251 – Apel Gratuit Inspectoratul Școlar Județean Dolj