Home »

 

Hotărâri Consiliu Administraţie

 

Hotărârea nr. 1 – Recuperare programă după suspendarea cursurilor din 9 si 10 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 2- Numire profesori diriginţi

Hotărârea nr. 3- Aprobare proiect de buget 2017

Hotărârea nr. 4 – Aprobare fişă de autoevaluare personal nedidactic

Hotărârea nr. 5 – Aprobare Comisie de organizare şi desfăşurare a simulărilor Examenelor Naţionale 2017

Hotărârea nr. 6 – Aprobare detaşare în interesul învăţământului Achim Georgeta

Hotărârea nr. 7 – Aprobare acordare spor de stabilitate Lascu Oana

Hotărârea nr. 8 – Aprobare tarife închiriere camere de microhotel

Hotărârea nr. 9 – Avertisment profesor diriginte

Hotărârea nr. 10 – Aprobare pachete CDS

Hotărârea nr. 11 – Aprobare întregire normă didactică

Hotărârea nr. 12 – Menținere pensionari în activitate ca titulari

Hotărârea nr. 13 – Modificare Plan de Școlarizare an 2017 – 2018

Hotărârea nr. 14 – Recomandare efectuare asistențe la clasa a X-a C

Hotărârea nr. 15 – Aprobare Proiect Plan de Încadrare pentru anul 2017-2018

Hotărârea nr. 16 – Aprobare transferuri elevi

Hotărârea nr. 17 – Aprobare concediu fără plată pentru studii

Hotărârea nr. 18 – Aprobare transferuri elevi

Hotărârea nr. 19 – Aprobare taxe și contribuții pentru activități desfășurate în colegiu

Hotărârea nr. 20 – Aprobare completare mobilier secretariat, contabilitate și cantină

Hotărârea nr. 21 – Acordare ore în regim de plata cu ora

Hotărârea nr. 22 – Aprobare criterii specifice înscriere clasa pregătitoare

Hotărârea nr. 23 – Aprobare criterii specifice transfer/pretransfer consimţit

Hotărârea nr. 24 – Aprobare închiriere servicii de pază Corp B

Hotărârea nr. 25 – Aprobare burse sociale şi de studiu semestrul al II-lea

Hotărârea nr. 26 – Aprobare concediu prenatal

Hotărârea nr. 27 – Aprobare colaborare cu firma Fort Security Craiova