Home » 2022 » January

 
 

Archive for: January, 2022

 
 

Anunț selecție experți

Anunț selecție experți pentru implementarea proiectului “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” – POCU/665/6/23/135711 – Apel de selecție nr. 2 Detalii https://www.isjdolj.ro/content/anun%C8%9B-selec%C8%9Bie-exper%C8%9Bi-pentru-implementarea-proiectului-acces-la-programe-de-educa%C8%9Bie-%C8%99i-1  

 

Olimpiade și concursuri 2022

ORDIN nr. 5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022 Detalii la adresa https://www.isjdolj.ro/content/olimpiade-%C8%99i-concursuri