Home » Uncategorized

 
 

Uncategorized

 
 

Admitere 2022

Documente Admitere 2022  

 
Oferta

Oferta

 

Gradații de merit 2022

    Gradații de merit 2022    

 

Rezultate INFOEDUCAȚIE 2022

Rezultate INFOEDUCAȚIE  

 

Științele Pământului

Rezultate și baremele Științe Pământului   Rezultate finale Științele Pământului    

 

Rezultate OLLR și OLAV

Rezultate Finale OLLR și OLAV Rezultate OLLR gimnaziu                     Rezultate OLLR liceu         Rezultate OLAV Nivel 2               Rezultate OLAV Nivel 1             Rezultate Limba latină             

 

Anunț selecție experți

Anunț selecție experți pentru implementarea proiectului “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” – POCU/665/6/23/135711 – Apel de selecție nr. 2 Detalii https://www.isjdolj.ro/content/anun%C8%9B-selec%C8%9Bie-exper%C8%9Bi-pentru-implementarea-proiectului-acces-la-programe-de-educa%C8%9Bie-%C8%99i-1  

 

Olimpiade și concursuri 2022

ORDIN nr. 5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022 Detalii la adresa https://www.isjdolj.ro/content/olimpiade-%C8%99i-concursuri

 

PO transferuri elevi

Procedură operațională privind transferul elevilor în timpul anului școlar. Prezenta procedură se aplică tuturor elevilor care se transferă de la o unitate de învățământ la alta, respectiv în cadrul aceleași unități de învățământ, în conformitate cu actele normativeîn vigoare  

 

Listă situații problemă – probă interviu

Vă publicăm mai jos lista finală cu situații problemă pentru proba de interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct