Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova, are încă de la înființare – 1833 – o tradiţie îndelungată în profilurile şi specializările actuale – în special în studiul limbilor străine – tradiţie care de-a lungul anilor a condus la educarea şi formarea competenţelor necesare dezvoltării personale şi la integrarea profesională şi socială a absolvenţilor.

Participările la proiecte europene au condus la o deschidere foarte amplă a misiunii școlii, ilustrată de rezultatele elevilor noștri pe parcursul școlarizării lor și chiar după finalizarea studiilor.

Colegiul nostru se numără între cele 30 licee-pilot din ţară ce fac parte din acordul interguvernamental dintre Franţa şi România, încheiat în anul 2006, ce vizează învăţământul bilingv francez, precum și între cele 41 de unități școlare menționate în acordul interguvernamental PASH dintre Germania și România, din anul 2010, pentru învățământul bilingv german. Unitatea școlară este de mai mulți ani Centru regional pentru susținerea certificării lingvistice pentru elevi – la limba franceză (DELF,DALF) și la limba germană (DSD), iar din 2014 și pentru limba engleză (IELTS).

Cunoaşterea limbilor străine de circulaţie internaţională reprezintă o primă necesitate pentru o bună comunicare şi dialog social european, şcoala având un segment important de specializări care asigură acest deziderat încă de la înfiinţarea ei – clase cu predare bilingvă şi intensivă a limbilor moderne: engleză, franceză, germană şi spaniolă. Prin programe europene sau programe de voluntariat, în ultimii ani s-au asigurat şi profesori-vorbitori nativi ai limbilor engleză, franceză, spaniolă și germană la clasele cu predare în regim bilingv. De asemenea, pentru elevii de liceu, școala este acreditată ca centru de examinare ECDL – oferindu-le astfel posibilitatea de a obține Permisul de conducere al computerului, recunoscut internațional.

La terminarea şcolii, elevii noştri îşi pot continua pregătirea educaţională urmând cursurile facultăţilor Universităţii din Craiova sau sau ale facultăţilor din alte ţări, precum Franţa, Marea Britanie și Germania, sau se pot încadra în câmpul muncii.

Şcoala a participat anterior la mai multe proiecte şcolare Comenius, Grundtvig, Study Visit,  astfel că se doreşte continuarea acestei tradiţii atât în avantajul cadrelor didactice, cât şi al elevilor, în scopul de a descoperi şi asimila diverse abordări pedagogice, de a cunoaşte noi culturi şi moduri de gândire, de a lega prietenii şi contacte cu profesorii şi elevii din ţările partenere.

Între obiectivele şi priorităţile şcolii noastre cu privire la activităţile europene putem menţiona: îmbunătăţirea metodelor de predare a limbilor străine, dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă, promovarea implementării cunoştinţelor culturale şi lingvistice din ţările partenere, dezvoltarea capacităţii creative şi inovatoare a profesorilor, familiarizarea cu noile tehnologii de informaţie şi comunicații, sublinierea rolului internetului în predarea şi învăţarea limbilor străine și a științelor exacte.

Rezultatele obținute de elevi în fiecare an sunt rezultatul calității unui învățământ de masă foarte bun:

• O promovabilitate la examenul de bacalaureat de peste 98% în fiecare an;

• Peste 10 premii și mențiuni la olimpiadele naționale și peste 150 premii și mențiuni la olimpiadele județene în fiecare an;

• Aproximativ 99% din absolvenți urmează cursuri universitare, dintre care 5% chiar și în străinătate.

Există preocupări permanente pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii pentru oferirea unui climat conform secolului XXI. Astfel, în afara igienizărilor și reparațiilor curente anuale, în perioada 2009-2011 am fost singura școală din regiune ce a câștigat un proiect european REGIO de reabilitare integrală a ½ din spațiile școlare, inclusiv internatul, cantina, sala de sport și sala de festivități.